گروه طراحی محیطی با کادری با سابقه حاضر به پذیرش پروژه‌های برونسپاری شده توسط  شرکت‌ها مشاور معماری منظر، فضای سبز و طراحی محیطی و همچنین پژوهشکده‌های تخصصی می‌باشد. برونسپاری پروژه‌ها از طرف شرکت‌ شما به ما، برای شما همکاری بسیار پرسودی در عین دریافت خدماتی تخصصی با حداکثر کیفیت را به همراه خواهد داشت.