فایل شهر

فایل شهر

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

دانلود پاورپوینت معماری همساز با گرم و خشک

دانلود پاورپوینت معماری همساز با گرم و خشک

در این بخش پاورپوینت معماری همساز با اقلیم گرم و خشک(شهر یزد) در 27 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت طرح 4 معماری با موضوع برنامه فیزیکی بیمارستان

دانلود پاورپوینت طرح 4 معماری با موضوع برنامه فیزیکی بیمارستان

در این بخش پاورپوینت طرح 4 معماری با موضوع برنامه فیزیکی بیمارستان در 27 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. د ذسل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت معماری همساز با اقلیم سرد

دانلود پاورپوینت معماری همساز با اقلیم سرد

در این بخش پاورپوینت معماری همساز با اقلیم سرد در 48 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پروژه مرمت مدرسه عباسقلی‌خان شهر مشهد

دانلود پروژه مرمت مدرسه عباسقلی‌خان شهر مشهد

در این بخش پاورپوینت پروژه مرمت مدرسه عباسقلی‌خان شهر مشهد در 132 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

9,000 تومان

دانلود پاورپوینت معماری با موضوع تحلیل مجتمع مسکونی ششصد دستگاه مشهد

دانلود پاورپوینت معماری با موضوع تحلیل مجتمع مسکونی ششصد دستگاه مشهد

در این بخش پاورپوینت معماری با موضوع تحلیل مجتمع مسکونی ششصد دستگاه مشهد در 19 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت مطالعات تطبیقی نمونه‌های موردی داخلی و خارجی مدارس و فضاهای آموزشی

دانلود پاورپوینت مطالعات تطبیقی نمونه‌های موردی داخلی و خارجی  مدارس و فضاهای آموزشی

در این بخش پاورپوینت مطالعات تطبیقی نمونه‌های موردی داخلی و خارجی مدارس و فضاهای آموزشی در 76 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست عناوین اصلی مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب: مقدمه بررسی نمونه های آموزشی خارجی بررسی نمونه های ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت معماری معاصر جهان؛ رنزو پیانو(Renzo Piano)

دانلود پاورپوینت معماری معاصر جهان؛ رنزو پیانو(Renzo Piano)

در این بخش پاورپوینت معماری معاصر جهان؛ رنزو پیانو(Renzo Piano) در 28 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت تاریخ معماری؛ فرانک لويد رايت(Frank Lloyd Wright)

دانلود پاورپوینت تاریخ معماری؛ فرانک لويد رايت(Frank Lloyd Wright)

در این بخش پاورپوینت تاریخ معماری؛ فرانک لويد رايت(Frank Lloyd Wright) در 13 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت معماری با موضوع تحلیل موزه لوور فرانسه

دانلود پاورپوینت معماری با موضوع تحلیل موزه لوور فرانسه

در این بخش پاورپوینت معماری با موضوع تحلیل موزه لوور فرانسه در 12 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت معماری با موضوع تحلیل مدرسه اولین گریس(Evelyn-grace academy)

دانلود پاورپوینت معماری با موضوع تحلیل مدرسه اولین گریس(Evelyn-grace academy)

در این بخش پاورپوینت معماری با موضوع تحلیل مدرسه اولین گریس(Evelyn-grace academy) در 40 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. این مدرسه در بریکستون شهر لندن واقع شده و معمار آن زاها حدید می‌باشد. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما