فایل شهر

فایل شهر

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

دانلود پاورپوینت گردشگری کشور ترکیه

دانلود پاورپوینت گردشگری کشور ترکیه

در این بخش پاورپوینت گردشگری کشور ترکیه در 19 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت گردشگری کشور ایتالیا

دانلود پاورپوینت گردشگری کشور ایتالیا

در این بخش پاورپوینت گردشگری کشور ایتالیا در 53 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت اقیانوس‌ها و دریاها

دانلود پاورپوینت اقیانوس‌ها و دریاها

در این بخش پاورپوینت اقیانوس‌ها و دریاها در 18 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور چین

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور چین

در این بخش پاورپوینت آشنایی با کشور چین در 63 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور یونان

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور یونان

در این بخش پاورپوینت آشنایی با کشور یونان در 31 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور ایتالیا

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور ایتالیا

در این بخش پاورپوینت آشنایی با کشور ایتالیا در 86 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت مدیریت روستایی در ایران(از آغاز تا قبل از انقلاب اسلامی)

دانلود پاورپوینت مدیریت روستایی در ایران(از آغاز تا قبل از انقلاب اسلامی)

در این بخش پاورپوینت مدیریت روستایی در ایران(از آغاز تا قبل از انقلاب اسلامی) در 47 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت شناخت قاره‌هاي جهان

دانلود پاورپوینت شناخت قاره‌هاي جهان

در این بخش پاورپوینت شناخت قاره‌هاي جهان در 62 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت شناخت بیابان‌ها

دانلود پاورپوینت شناخت بیابان‌ها

در این بخش پاورپوینت شناخت بیابان‌ها در 41 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل فهرست مطالب و همچنین پیشنمایشی از آن آورده شده است.   فهرست مطالب:  مقدمه ویژگی های آب و هوایی مناطق خشک بیابانهای ایران مشخصات اقلیم بیابانهای ایران علل ایجاد ...

7,000 تومان

دانلود پاورپوینت جغرافیای جنگل‌های ایران

دانلود پاورپوینت جغرافیای جنگل‌های ایران

در این بخش پاورپوینت جغرافیای جنگل‌های ایران در 20 اسلاید برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل پیشنمایشی از آن آورده شده است. ...

7,000 تومان

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما