طراحی نازل طول کوتاه به روش مشخصه ها

این فایل حاوی گزارش و کد فرترن طراحی نازل طول کوتاه به روش مشخصه ها می باشد. …

گزارش و کد تولید شبکه محاسباتی c-type حول ایرفویل naca0012 به دو روش جبری و بیضوی (لاپلاس و پواسون) به زبان c

گزارش و کد تولید شبکه محاسباتی c-type حول ایرفویل naca0012 به دو روش جبری و بیضوی (لاپلاس و پواسون) به زبان c …

کد فرترن وگزارش حل معادله موج یکبعدی به روش upwind با شرط مرزی پریودیک , پله و سینوسی

کد فرترن وگزارش حل  معادله موج یکبعدی به روش upwind با شرط مرزی پریودیک , پله و سینوسی …

اموزش کدنویسی به زبان فرترن به همراه مثال های کاربردی

اموزش کدنویسی به  زبان فرترن به همراه مثال های کاربردی …

اموزش تشعشع در انسیس فلوینت

این فایل به بررسی مدل های تشعشع و نحوه کار با انها در انسیس فلوینت می پردازد …

اموزش جابجایی طبیعی و اجباری( natural and forced convection ) در انسیس فلوینت

 اموزش جابجایی طبیعی و اجباری( natuaral and forced convection ) در انسیس فلوینت …

اموزش رسانش ( conduction ) در انسیس فلوینت

اموزش رسانش ( conduction ) در انسیس فلوینت …

اموزش solar load در انسیس فلوینت

اموزش solar load در انسیس فلوینت …

udf دمای سینوسی و نحوه اعمال ان در انسیس فلوینت

udf دمای سینوسی و نحوه اعمال ان در انسیس فلوینت …

udf ویسکوزیته وابسته به دما و نحوه اعمال ان در انسیس فلوینت