تحقیق در مورد امنیت شغلی (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : ۴۴ صفحه متن نمونه :   ‏1 ‏مقدمه ‏امنيت شغلي ازجمله مسائلي است كه كاركنان سازمان ها را به خودمشغول مي كند و بخشي از انرژي رواني وفكري سازمان صرف اين مسئله مي شود.درصورتي كه كاركنان از اين بابت به سطح مطلوبي از آسودگي خاطر دست يابند توان وانرژي فكري و جسمي خود را دراختيار سازمان قرار مي دهند و سازمان نيزكمتر دچار تنشهاي انساني مي گردد. منظور از امن‏ی‏ت‏ شغل‏ی‏،‏ تواناسازي كاركنان است نه رسمي شدن وتضمين حقوق و مزايا. در اين مقاله سعي شده تا مفهوم امنيت شغلي، توسعه منابع انساني تبيين ونقش توسعه منابع انساني و تواناسازي كاركنان در ابعاد مختلف تبيين ش‏ود‏. ‏مفهوم‏ امنيت شغلي ‏در‏ مفهوم امنيت شغلي موضوعاتي چون تغييرات شغلي ، از دست دادن شغل ، عدم دستيابي به شغل مناسب گنجانده شده است .بنابر اعتقاد روان شناسان صنعتي و سازماني، امنيت شغلي يكي از عوامل بوجودآورنده رضايت شغلي است . نيازهاي تاميني كاملاآشكار و در بين اغلب مردم بسيار مت‏داول‏ اند.هم …

تحقیق در مورد ایمنی وبهداشت کار (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : ۱۳ صفحه متن نمونه :   ‏ایمنی وبهداشت کار ‏در محیطهای صنعتی با وجود ماشین آلات و ابزار فراوان ، ‏غالبا ًکارگران در معرض مخاطرات مختلف قرار دارند. با توسعه تکنولوژی و افزایش ‏کاربرد ماشین در امر تولید نیز احتمال مخاطرات و حوادث در این گونه محیطها زیاد تر ‏میشود. سوانح در کارخانجات ممکن است باعث نقص عضو یا فوت افراد شود که به سهولت ‏وسرعت قابل جبران نیست و برای سازمان فقدان یک متخصص که سالها برای تربیت او سرمایه ‏و وقت مصرف شده است، زیان سنگینی به شمار میآید. ‏در سازمانهای تولیدی که اصول و ‏موازین (ایمنی و حفاظت فنی) مراعات نمیشود، روحیه کارکنان نیز ضعیف و متزلزل است و ‏کمتر امکان دارد کارگر خوب و طراز اول در خدمت چنین سازمانهایی مشغول به کار باشد. ‏بنابراین اجرای تدابیر و برنامههایی به منظور ایمنی و حفاظت فنی کارکنان، در درجه ‏اول اهمیت، در راستای تأمین و نگهداری نیروی انسانی، قرار دارد. در عین حال، صرف ‏هزینه و تخصیص اعتبار در برنامههای سازمان، به منظور …

تحقیق در مورد تنظیم بازار موفقیت شغلی (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : ۴ صفحه متن نمونه :   ‏تنظیم بازار موفقیت شغلی ‏ب‏ی‏شتر‏ افراد تما‏ی‏ل‏ دارند که در زندگ‏ی‏ به موفق‏ی‏ت‏ دست پ‏ی‏دا‏ کنند. آنها برا‏ی‏ خود اهداف‏ی‏ را مع‏ی‏ن‏ م‏ی‏ کنند و بعد برا‏ی‏ رس‏ی‏دن‏ به آنها به شدت تلاش م‏ی‏ نما‏ی‏ند؛‏ اما سوال‏ی‏ که م‏ی‏ توان در ا‏ی‏ن‏ زم‏ی‏نه‏ مطرح کرد، ا‏ی‏ن‏ است که اصلاً موفق‏ی‏ت‏ چ‏ی‏ست؟‏ در واقع با‏ی‏د‏ اظهار داشت که موفق‏ی‏ت‏ بر‏ا‏ی‏ افراد مختلف، مفاه‏ی‏م‏ متفاوت‏ی‏ را در بر دارد. ‏به‏ عنوان مثال موفق‏ی‏ت‏ برا‏ی‏ صاحب ‏ی‏ک‏ پمپ بنز‏ی‏ن‏ ا‏ی‏ن‏ است که روزانه بتواند به اتومب‏ی‏ل‏ ها‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ی‏ بنز‏ی‏ …

تحقیق در مورد درمان فرسودگی شغلی (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : ۳۰ صفحه متن نمونه :   ‏1 ‏درمان فرسودگی شغلی ‏در جهان امروز توانمند‏ی‏ ، قدرت اقتصاد‏ی‏ و رفاه هر کشور‏ی‏ در گرو استفاده به‏ی‏نه‏ از امکانات ،منابع و ن‏ی‏رو‏ی‏ انسان‏ی‏ آن کشور است . در ا‏ی‏ن‏ راستا هر چه ن‏ی‏رو‏ی‏ کار شا‏ی‏سته‏ تر و کارآمدتر باشد پ‏ی‏شرفت‏ و توف‏ی‏ق‏ آن کشور در عرصه ها‏ی‏ گوناگون اقتصاد‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ ب‏ی‏شتر‏ خواهد بود. ب‏دون‏ شک در عرصه رقابتها‏ی‏ اقتصاد‏ی‏ کارآمد بودن فرد، مؤسسه ‏ی‏ا‏ ‏ی‏ک‏ کشور در برابر رقبا در صورت‏ی‏ امکان پذ‏ی‏ر‏ است که بتوان کار ‏ی‏ا‏ فعال‏ی‏ت‏ی‏ مشخص را با ک‏ی‏ف‏ی‏ت‏ برتر، سرعت ب‏ی‏شتر‏ و کوشش کمتر انجام داد. از ا‏ی‏ن‏ رو، سرعت و مهارت از عوامل سازنده کار …

تحقیق در مورد مزاياي بازاريابان مستقل (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : ۷ صفحه متن نمونه :   ‏1 ‏مقدمه ‏جهان امروز حكم دهكده‌اي را يافته، كه سفره بازار يكپارچه‌اش در سرتاسر قاره‌ها گسترده شده است. آشنايي سنجيده و علمي با بازارهاي گوناگون و توانمندي‌ها و كاستي‌هاي هر بنگاه، نيازمند خودشناسي است. بايد از نقطه شناخت خود حركت را آغاز كرد و به شناخت و درك نيازهاي آشكار و پنهان مشتريان رسيد. ابزار پياده‌سازي اين فرايند مهم و حساس، “مميزي بازاريابي” است كه پژوهشي گسترده و همه جانبه در وضعيت كليه اركان و فعاليتهاي بنگاه را سامان مي‌دهد. در سايه مميزي بازاريابي است كه مي‌توان فهميد در چه موقعيتي هستيم و چگونه مي‌توانيم به سمت تعالي حركت كنيم. ‏عليرغم اينكه مميزي بازاريابي شاخه اي كاملاً تازه و نوپا در فعاليت هاي مديريت بازار تلقي مي‌شود، اما استقبال زيادي از آن شده و كاربردهاي فراواني يافته است. اجراي صحيح مميزي بازاريابي، مانع ورشكستگي و انحلال شركت ها و سازمان ها شده، به آنها فرصت مي دهد تا منابع خود را براي كسب سود …

تحقیق در مورد موقعیت شغلی متخصصان گفتار درمانی در ایران (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : ۷ صفحه متن نمونه :   ‏2 ‏موقعیت شغلی متخصصان گفتار درمانی در ایران ‏يك‌ گفتار درمانگر مي‌تواند به‌ قاريان‌ قرآن‌، مداحان‌، خواننده‌ها، گويندگان‌ صدا و سيما، دوبلورها و در كل‌ افرادي‌ كه‌ از صوت‌ خود به‌ صورت‌ حرفه‌اي‌ استفاده‌ مي‌كنند، آموزش‌ دهد كه‌ چگونه‌ سخن‌ بگويند يا از صوت‌ خود استفاده‌ كنند تا مشكلي‌ برايشان‌ به‌ وجود نيايد. اين‌ رشته‌ براي‌ جوانان‌ كنجكاو كه‌ به‌ دنبال‌ كشف‌ ناشناخته‌ها مي‌باشند و مي‌خواهند در زمينه‌ تحصيلي‌شان‌ حرف‌ اول‌ را بزنند، رشته‌ بكري‌ است‌ و زمينه‌هاي‌ ناشناخته‌ زيادي‌ دارد. يك‌ گفتار درمانگر مي‌تواند در درمانگاه‌ها و مراكز بهداشت‌، مراكز ويژه‌ توانبخشي‌ و مراكز آموزش‌ و پرورش&zw …

تحقیق در مورد فولاد بندرعباس (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : ۸ صفحه متن نمونه :   ‏درحالي كه‌مديرعامل منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس (هرمزگان) مي گويد صادرنشدن مجوزهاي لازم از سوي سازمان حفاظت محيط زيست،روند اجرايي طرح توسعه اين منطقه را كند و در برخي بخشها حتي متوقف كرده است، مدير كل حفاظت محيط زيست هرمزگان گفت كه محيط زيست در خصوص توسعه منطقه ويژه علاوه بر اينكه مانع ايجاد نكرده بلكه پيگيرسرعت بخشي دررونداين قضيه با سازمان مركزي نيز مي‌باشد. ‏دكتر بهمن عيار رضايي مديرعامل منطقه ويژه‌صنايع معدني و فلزي خليج فارس پنجشنبه درمصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت:پيشنهادهاي خوب و مناسبي از طريق برخي‌شركت‌هاي مطرح بين‌المللي توليد فولاد واحداث سكوي نفتي‌از كشورهاي هند ، برزيل، چين و هندوستان به خصوص دو شركت ” ويتول” و ” تاتا”براي سرمايه‌گذاري در اين منطقه دريافت شده‌است. ‏وي ابراز داشت:متاسفانه به علت صادرنكردن مجوزهاي لازم بوسيله سازمان حفاظت محيط زيست در زمينه طرح توسعه اين منطقه همه درخواستها بدون پاسخ مانده ا …

تحقیق در مورد تيريستور (يا يكسو كننده قابل كنترل (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : ۲۷ صفحه متن نمونه :   ‏1 ‏1-1-تيريستور (يا يكسو كننده قابل كنترل p-n-p-n‏ ) ‏تيريستور يك وسيله نيمه هادي چهار لايه سه اتصالي با سه خروجي است و از لايه هاي نوع p‏ و n‏ سيليكوني كه به طور متناوب قرار گرفته اند ساخته شده اند .. ناحيه p‏ انتهايي آند ، ناحيه n‏ انتهاي كاتد و ناحيه p‏ داخلي دريچه يا گيت‏ -Gate 2-signal ‏ است . آند از طريق مدار به طور سري به كاتد وصل مي شود . اين وسيله اساساً يك كليد است و همواره تا زماني كه به پايانه هاي آند و دريچه ولتاژ مثبت مناسبي به كاتد اعمال نشده است در حالت قطع (حالت ولتاژ مسدود كننده ) باقي مي ماند و امپدانس بينهايتي از خود نشان خواهد داد . در حالت وصل و عبور جريان بدون احتياج به علامت ‏ (يا ولتاژ) بيشتري روي دريچه به عبور جريان ادامه خواهد داد . در اين حالت به طور ايده آل هيچ امپدانسي در مسير جريان از خود نشان نمي دهد . براي قطع كليد و يا برگرداندن تيريستور به حالت خاموشي بايستي روي دريچه علامت و يا ولتاژي نباشد و جريا …

تحقیق در مورد خلبان (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : ۲۲ صفحه متن نمونه :   ‏1 ‏خلبان ‏خلبان‏ (‏ی‏ا‏ هوانورد) کس‏ی‏ است که به‌خاطر شغلش ‏ی‏ا‏ برا‏ی‏ تفر‏ی‏ح‏ به هدا‏ی‏ت‏ هواپ‏ی‏ما‏ ‏ی‏ا‏ د‏ی‏گر‏ وسائل پرواز‏ی‏ م‏ی‏‌‏پردازد‏. ‏خَلَبان‏ ‏ی‏ا‏ خله‌بان در واژه به معنا‏ی‏ سکاندار است. خلبان را پ‏ی‏شتر‏ در فارس‏ی‏ «آو‏ی‏اتور‏»‏ ‏ی‏ا‏ «پ‏ی‏لوت‏»‏ م‏ی‏‌‌‏گفتند‏. ‏داشتن‏ شغل خلبان‏ی‏ ن‏ی‏ازمند‏ آموزش‌ها‏ی‏ منظم و داشتن گواه‏ی‏نامه‏ خلبان‏ی‏ است. بس‏ی‏ار‏ی‏ به خلبان‏ی‏ به صورت آماتور و غ‏ی‏ر‏ حرفه‌ا‏ی‏ م‏ی‏‌‏پردازند‏. خلبان‏ی‏ برخ‏ی& …

تحقیق در مورد کتابداری (word)

  فرمت فايل: .doc (قابل ويرايش و آماده پرينت)   تعداد صفحه : ۲۱ صفحه متن نمونه :   ‏2 ‏نقش کتابدار د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ در مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ س‏ی‏ستم‏ ها‏ی‏ اطلاعات د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی ‏1. مقدمه: ‏ در ‏ی‏ک‏ مبدا تار‏ی‏خ‏ی‏ از اطلاعات د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏،‏ فناور‏ی‏ الکترون‏ی‏ک‏ی‏،‏ رشد وب جهان‏ی‏ و محبوب‏ی‏ت‏ آن و رشد شگرف تول‏ی‏دات‏ لوح ها‏ی‏ فشرده، کتابخانه‌ها‏ی‏ د‏ی‏ج‏ی‏تال‏ی‏ و ‏ی‏ک‏ ر‏ی‏نج‏ عظ‏ی‏م‏ از اطلاعات چند رسانه ا‏ی‏ از قب‏ی‏ل‏ ف‏ی‏لم‏‌‏ها،‏ سخنران‏ی‏ها‏ تصو‏ی‏رها‏ و عکس‌ها‏ی‏ صدا دار‌، متن و فرامتن ا‏رائه‏ شده است. ‏ ا‏ی‏ن‏ م‏ی‏زان‏ موجود (پ‏ی‏وسته‏) از لو …