توان و ریشه

توان عملگری در ریاضی است که به صورت an نوشته می‌شود، به a پایه، و به n هم توان یا نما یا قوه می‌گویند. وقتی n عددی صحیح باشد، پایه، n بار در خود ضرب می‌شود: {displaystyle b^{n}=underbrace {btimes cdots times b} _{n}} همان‌طور که ضرب عملی است که عدد را n بار با خودش جمع می‌کند: {displaystyle ntimes b=underbrace {b+cdots +b} _{n}}   توان  صحیح نماد علمی ریشه گیری جمع و تفریق رادیکال ها   به نام خدا پاورپوینت  ریاضی  نهم درس سوم  : چهارم  تعداد اسلاید :۱۰   اسلاید   فرمت  :pptx …

دانلود مقاله بررسی دعا و اثرات آن بر زندگی انسان

چکیده دعاها در بُعد تکاملی و سازندگی انسان نقش دارند و در آن درسهایی است از تصفیه روح، صفای دل، و موجبی است برای سازندگی و تکمیل وضع درون و اصـلاح امـور وجـودی و نفسانی، بهداشت و حفظ جسم و روان، آراستن وجود به فضائل نفسانی، داشتن اندیشـه خـوب، همت بلند، دروی از وسایس شیطانی.برای دعا سه حالت وجود دارد یکی خواستن واقعی که در وجود همه انسانها و موجودات است که همیشه نیاز به رحمت خداوند دارند. حقیقـت دعـا در ذات انسان وجود دارد، اظهار لسانی یکی از راههای بیان دعاست و دیگری مرحله عملـی اسـت که باید از خدا بخواهد تا علل و اسباب اجابت دعا را فـراهم آورد و خـودش هـم در ایـن راسـتا تلاش کند. دعاها در عین اینکه از یکسو چون پتکی بر سر آدمی کوبیده میشود و بدن خفته او را بیدار کرده به احساس درد وادارش میکند، از سوی دیگر روح آرامش را در آدمی می دمانند و خوف او را به امن مبدل می نماید. در این مقاله در چند مبحث بهمقوله دعا و مسائل مربـوط به آن پرداخته شده که در ابتدا با کنکاش در آیات وروایات و منابع معتبر دینی به مقوله دعا از دیدگاه اسلام و پیامبران الهی و اهل بیت پرداخته شده و سپس به فوائید و آثار دعا …

دانلود مقاله بررسی دعا و اثرات آن بر زندگی انسان

چکیده دعاها در بُعد تکاملی و سازندگی انسان نقش دارند و در آن درسهایی است از تصفیه روح، صفای دل، و موجبی است برای سازندگی و تکمیل وضع درون و اصـلاح امـور وجـودی و نفسانی، بهداشت و حفظ جسم و روان، آراستن وجود به فضائل نفسانی، داشتن اندیشـه خـوب، همت بلند، دروی از وسایس شیطانی.برای دعا سه حالت وجود دارد یکی خواستن واقعی که در وجود همه انسانها و موجودات است که همیشه نیاز به رحمت خداوند دارند. حقیقـت دعـا در ذات انسان وجود دارد، اظهار لسانی یکی از راههای بیان دعاست و دیگری مرحله عملـی اسـت که باید از خدا بخواهد تا علل و اسباب اجابت دعا را فـراهم آورد و خـودش هـم در ایـن راسـتا تلاش کند. دعاها در عین اینکه از یکسو چون پتکی بر سر آدمی کوبیده میشود و بدن خفته او را بیدار کرده به احساس درد وادارش میکند، از سوی دیگر روح آرامش را در آدمی می دمانند و خوف او را به امن مبدل می نماید. در این مقاله در چند مبحث بهمقوله دعا و مسائل مربـوط به آن پرداخته شده که در ابتدا با کنکاش در آیات وروایات و منابع معتبر دینی به مقوله دعا از دیدگاه اسلام و پیامبران الهی و اهل بیت پرداخته شده و سپس به فوائید و آثار دعا …

دریچه ولشت

برای علاقه مندان به زمین گردشگری ودانشجویان زمین وگردشگری و….شامل تحیقق کامل توسط کارشناس ارشد ژئو وعکس های دیدنی …

پاورپوینت در باره زمین لرزه

نام فایل:”دانلود پاورپوینت در باره زلزله”  تعداد اسلاید: ۲۱ فرمت فایل : ppt  حجم : ۱/۶۲ مگابایت توضیحات لازم: زمین‌لرزه زمین‌لرزه یا زلزله لرزش و جنبش زمین است که به علّت آزاد شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسلهای پوسته زمین در مدّتی کوتاه روی می‌دهد محلّی که منشأ زمین‌لرزه است و انرژی از آنجا خارج می‌شود را کانون ژرفی، و نقطه بالای کانون در سطح زمین را مرکز سطحی زمین‌لرزه گویند. پیش از وقوع زمین‌لرزه اصلی معمولاً زلزله‌های نسبتاً خفیف‌تری در منطقه روی می‌دهد که به پیش‌لرزه معروفند. به لرزش‌های بعدی زمین‌لرزه نیز پس‌لرزه گویند که با شدّت کمتر و با فاصله زمانی گوناگون میان چند دقیقه تا چند ماه رخ می‌دهند. زمین لرزه نتیجه رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. زمین لرزه‌ها توسط دستگاه زلزله سنج یا لرزه‌نگار ثبت می‌شوند. مقدار بزرگی یک زلزله متناسب با انرژی آزاد شده زلزله است. زلزله‌های کوچکتر از بزرگی ۳ اغلب غیر محسوس و بزرگتر …

دانلود مقاله نقش فناوری اطلاعات در توسعه بانکداری اسلامی به منظور تفکیک عقود

چکیده ایجاد فضای رقابتی بین بانکهای خصوصی و دولتی ، رشد فناوری اطلاعات و فراهم سازی زیر ساختهای لازم در کشور به سمت بانکداری الکترونیکی ضرورت تدوین استراتژی مناسب را در این صنعت افزایش داده است. این مقاله بررسی روند تحول بانکداری با گسترش فناوری اطلاعات ، ضرورت تدوین برنامه استراتژیک بانکداری الکترونیکی ، راهبرد استراتژیک، چالشهای مدیریتی و مشکلات پیشروی برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات پرداخته است. بانکداری الکترونیکی موجب کاهش فاصله جغرافیایی و هزینه های خدمات بانکی بین بانک و مشتری و افزایش رقابت و کیفیت خدمات بانکها و تغییر ساختار هزینه ای بانکها می گردد. در ادامه به بررسی میزان کارامدی الگوی تفکیک و رفع اشکلات آن میپردازیم. فرضیه مقاله طرح الگوی تفکیک کارآمد تر نسبت به الگوی فعلی بانکداری بدون ربا در ایران است. برای بررسی این فرضیه، ۱۶ معیار فقهی،اخلاقی و اقتصادی به عنوان شاخصهای بانکداری اسلامی مطلوب طرح شده اند. نتایج تحقیق نشان میدهد که الگوی تفکیک مزبور معیارهای بانکداری مطلوب اسلامی را به میزان ۹۳ درصد تامین میکندفل واژههای کلیدی: بانکداری اسلامی ، فن آوری اطلاعات، بانکدا …

دانلود مقاله بازتاب لفظی و معنوی مفاهیم دینی در شعر مصطفی غلایینی

چکیده شعر و شاعری همواره یکی از شیوههایی بوده است که شاعران برای بیان آراء و افکار خود در زمینههای مختلف از آن سود بردهاند. در ادبیات عرب و بهویژه در دوره معاصر، شاعران زیادی را میتوان یافت که در اشعار خویش به بیان مضامین اخلاقی و دینی روی آوردهاند؛ برای نمونه میتوان به مصطفی غلایینی شاعر و نویسندهی لبنانی اشاره نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی در جهت به تصویر کشیدن تاثیرپذیری این شاعر از دین، مضامین اخلاقی و زبان قرآن به واکاوی در شعر او پرداختهاست. بررسیهای به عمل آمده در این جستار نشان میدهد که شاعر در دیوان خود با متأثر شدن از زبان و مفاهیم قرآن و اخلاق اسلامی، در موارد زیادی به بازتاب آنها در دیوان خود پرداخته و بدین صورت شعر خود را متعهد به اخلاقیات دینی و اسلامی نموده است. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واژههای کلیدی: مفاهیم دینی، قرآن، ادبیات معاصر عرب، شعر، مصطفی غلایینی. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ …

دانلود مقاله اهمیت مکتب جغرافیایی آنارشیسم اجتماعی وتحقق آن در طبیعت انسانی

چکیده: در اواخر قرن نوزدهم ، ظهور جغرافیای نو ، با توسعه سیاستهای امپریالیستی ، غارت و تصرف سرزمین های دیگران،استعمارگری همه قدرتهای اروپایی ،طرح جبرمحیطی جهت بهره کشیهای استعماری و بالاخره داروینیسم اجتماعی(لزوم برنده شدن قوی درجامعه وجهان) و لامارکسیسم اجتماعی همراه بوده است. در برابر این بی رحمی و ظلم که از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر بشریت تحمیل گشت . عده ای از جغرافیدانان به انسانی ساختن جغرافیا پرداختند تا جغرافیا را که به صورت ابزاری در دست استعمارگران بود به خدمت بشربت در آورند و از طریق جغرافیا با منافع و سوداگریهای استعماری و امپریالیستی به مبارزه بپردازند .در این راه، دو جغرافیدان ، با بنیانگذاری مکتب جغرافیای آنارشیستی ، بیش از همه در تلاش بودند و حیات خود را در این راه فدا کردند .این دو عبارت بودند از:الیزه رکله(جغرافیدان فرانسوی) و پتر کروپوتکین(جغرافیدان روسی). هر دوجغرافیدان،به جای عامل رقابت، در صحنه زندگی به اصل(تعاون و همیاری متقابل) اعتقاد داشتند و تحمیل داروینیسم اجتماعی و لامارکسییم اجتماعی را بر جامعه بشری،کثیف وغیرقابل قبول وناسازگار می دانستند. کلید و …

دانلود مقاله مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی

چکیده امروزه بانکها، به عنوان بزرگترین واسطههایمالی، نقش مهمی در تأمین سرمایه مورد نیاز بنگاههای اقتصادی دارند. این نهادهای مالی، در ایفای هرچه بهتر نقش خود، با چالشهایی جدی در عرصه مدیریت نقدینگی مواجه هستند. بانک های اسلامی، به دلیل ربوی بودن بسیاری از ابزارهای مدیریت نقدینگی، بیش از بانکهای متعارف با این چالشها روبهرو بوده، و در پی راهکارها و روشهای جایگزین هستند.چندی است اندیشمندان مسلمان متوجه این مشکل شده، و درصدد طرّاحی ابزارهای سازگار با مبانی فقه اسلامی و کارامد در عرصه مدیریت نقدینگی برآمدهاند. مقاله حاضر، با استفاده از روش توصیفی، به دنبال پاسخگویی به این سؤالهاست که: راههای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی کداماند؟ آیا میتوان بستهای از ابزارها را متناسب با طبقهبندی نیازمندی ها، برای مدیریت نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه کرد؟ این پژوهش،به معرفی چند نوع ابزار جدید جهت مدیریت نقدینگی، متناسب با طبقهبندی نیازمندی های نقدینگی در بانکداری اسلامی ارائه نموده است. کلید واژهها،فمدیریت نقدینگی، مرابحه موازی، قرضالحسنه متقابل، بازار بینبانکی اسلامی، اوراق بهادار اسلامی. ۱۱۵ مقد …

دانلود مقاله اندیشه های عرفانی مولانا

چکیده انسان از ابتدای وجود خویش ، همواره موجودی کجکاو و پرسشگر ، و به دنبال اهدافی بوده که او را به مقصد برساند ، اما این که مقصد چیست ، کجاست و کیست خود مسئله ای مهم بوده است ، که انسان را کنجکاوتر و هدفمند تر میکند. مسئله شهود عرفـانی از همـان اوان زنـدگی اسلام و با آمدن قرآن آغاز گردید و این مسئله به عنوان راهی برای ارتباط بـین انسـان و خـدا مطرح گردید ، مولوی در آثار روح بخش خود به مسائل عرفانی پرداخته و عقل جزوی و بحثی را در شناخت خداوند عاجز می داند اما عقل عقل یا عقل کلی و عقل اولیاء را مورد تمجید قرار می دهد. ید واژه ها: مولوی، عرفان، کشف، شهود، وحی دل. مقدمه در مورد مولوی باید گفت که تنها شیوه بیان اوست که مانع فهم کامل آثار وی شده است. غزلیات مولانا هر چند جای جای ابیاتی روشنگر وپرمعنی در بردارد، روی هم رفته محصول وجد وشور غنایی است. تا آنجا که شعر غنایی محمل بهتری برای احساس عرفانی است تا کلام منثور یا فلسفه منظوم، دیوان شمس شاید آیینه روشن نماتری برای فکر مولوی باشد. اما اگر بخواهیم برداشت او را از مسائل مهم زندگی ودین مطالعه کنیم، غزلهایش ما را به جایی نمی رساند. به این مق …