فایل شهر

فایل شهر

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید
  • عنوان اسلاید

جدیدترین محصولات فایلی

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان گیلان(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان گیلان(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان گیلان که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ فایل ها ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان فارس(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان فارس(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان فارس که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ فایل ها ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان آذربایجان شرقی(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان آذربایجان شرقی(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان آذربایجان شرقی که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان چهارمحال و بختیاری که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان بوشهر(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان بوشهر(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان بوشهر که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ فایل ها ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان اردبیل(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان اردبیل(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان اردبیل که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ فایل ها ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان البرز(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

دانلود نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان البرز(دما، بارش، تبخیر، اقلیم و ...)

در این بخش نقشه GIS داده‌های اقلیمی استان البرز که شامل 7 شیپ‌ فایل است، برای دانلود قرار داده شده است. در ذیل لیست شیپ‌فایل های درون این مصول به همراه پاره‌ای از توضیحات آورده شده است. تصویر پیش‌نمایش مربوط به همین نقشه می‌باشد.       لیست شیپ فایل ها ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS طبقه‌بندی اقلیمی و بارش ایران

دانلود نقشه GIS طبقه‌بندی اقلیمی و بارش ایران

در این بخش شیب فایل های GIS طبقه‌بندی اقلیمی و بارش ایران(به صورت دو شیپ فایل مجزا ) برای دانلود قرار داده شده است. هر دو اسن شیپ فایل ها که در مطالعات اقلیمی ایران در مقیاس های مختلف نقش حیاتی دارند، دارای Attribute Table کامل و تخصصی می‌باشند. در ذیل تصویر بخش از Attribute Table این دو شیپ ...

110,000 تومان

دانلود نقشه GIS زمین‌شناسی استان زنجان

دانلود نقشه GIS زمین‌شناسی استان زنجان

در این بخش شیپ فایل GIS زمین‌شناسی استان زنجان برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل GIS دارای کامل‌ترین و بروز‌ترین Attribute Table موجود بوده و کاملاً‌ ژئورفرنس می‌باشد. در ذیل تصویری از Attribute Table این محصول آمده است. تصویر پیشنمایش نیز مربوط به همین محصول ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS زمین‌شناسی استان یزد

دانلود نقشه GIS زمین‌شناسی استان یزد

در این بخش شیپ فایل GIS زمین‌شناسی استان یزد برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل GIS دارای کامل‌ترین و بروز‌ترین Attribute Table موجود بوده و کاملاً‌ ژئورفرنس می‌باشد. در ذیل تصویری از Attribute Table این محصول آمده است. تصویر پیشنمایش نیز مربوط به همین محصول می‌باشد. در ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS زمین‌شناسی استان تهران

دانلود نقشه GIS زمین‌شناسی استان تهران

در این بخش شیپ فایل GIS زمین‌شناسی استان تهران برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل GIS دارای کامل‌ترین و بروز‌ترین Attribute Table موجود بوده و کاملاً‌ ژئورفرنس می‌باشد. در ذیل تصویری از Attribute Table این محصول آمده است. تصویر پیشنمایش نیز مربوط به همین محصول ...

8,000 تومان

دانلود نقشه GIS زمین‌شناسی استان سیستان و بلوچستان

دانلود نقشه GIS زمین‌شناسی استان سیستان و بلوچستان

در این بخش شیپ فایل GIS زمین‌شناسی استان سیستان و بلوچستان برای دانلود قرار داده شده است. این شیپ فایل GIS دارای کامل‌ترین و بروز‌ترین Attribute Table موجود بوده و کاملاً‌ ژئورفرنس می‌باشد. در ذیل تصویری از Attribute Table این محصول آمده است. تصویر پیشنمایش نیز مربوط به همین ...

8,000 تومان

بزرگترین وبسایت عرضه فایل های با ارزش تحقیق، پروژه، پاورپوینت، نقشه و ...

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما